Śledź cały zestaw swoich obiektów i magazynów nie tylko w ekwiwalencie nomenklatury, ale także w kategoriach pieniężnych.

Предыдущий пост Следующий пост